Klausimas 3. Koks pamokų tipas mokymosi procese perspektyviausias?

Perspektyviausi Gitaros spec. pamokų tipai:

1) Turinio atžvilgiu pagrindiniai pamokų tipai pateikiami tokie:
· Solo (pasirinktų muzikinių stilių grojimas iš natų ir TAB-ų);· Akompanimentas (akordų ritminių junginių grojimas);
·Fingerpicking-as (akordų apgrojimas pirštais); · Improvizacija (muzikinės kūrybos ir jos techninių galimybių lavinimas);
·Dainos (asmeninis populiariosios muzikos repertuaro pasirinkimas);
· Populiariosios muzikos teorija (muzikinio rašto, teorijos ir harmonijos pagrindų pažinimas);

2) Pagal didaktinį tikslą pagrindiniai pamokų tipai:
· Naujos medžiagos perteikimas. Pagrindinis jos tikslas – supažindinti mokinius su nauju studijos metodiniu (from beginner to professional) dalyku.
· Žinių gilinimas.  Laipsniškai (Step by Step) gilinamos, nagrinėjamos žinios, įgytos žemesnėse kategorijoje.
· Įtvirtinimo. Įtvirtinama nauja metodinė medžiaga.
· Kartojimo.  Kartojama metodinė  medžiaga išeita per kelias temas ar skyrius.
· Žinių tikrinimo (žinių ir įgūdžių kontrolės) pamokose daugiausia laiko skiriama apklausai.
· Mišraus tipo. Šių pamokų pranašumas, lyginant su kitais pamokų tipais, - struktūros įvairumas, kuris lemia ir mokinių veiklos tose pamokose įvairovę.